Bongo Maffin Sgubhu Mp3 Download

  • Duration: 05:02

  • Size: 12.386 MB

  • Bitrate: 192 Kbps

  • Listen: 13.5K

On this page you may download Maffin sgubhu download bongo mp3 listen lyrics in mp3 or mp4 format. Or you can watch video online.

Some facts about Video maffin sgubhu download bongo mp3 audio listen :

Thath' isgubhu x 2 Usifake ezozweni, ezozweni Ufake amaspex uzowuzwa Uzowuzwa ubumnandi obulapho Ube kate ngayazi kuth' ishayiwa kanjani lengoma Ube kate ngayazi kuth' ishayiwa nge bass lesgubhu Oh thath' isgubhu, isgubhu Usifak' ezozweni, ezozweni Ufak' amaspex uzowuzwa Uzowuzwa ubumnandi obulapho Helelelele yei yo Bo meno masweu ke bo siila kgaka senwa moro Mpuru o faretswe mmangwana o fara phafana Nna ke mmotlana ga ke itse sepe Bo tlhogo putswa ba lekile gwa retela Ntshupetse thlogwana ya tsela Tsela e e motsopodi ya naka tsa thlolo Tsela kgopo Seja mephato e tswile letsholo Bo morwa loto e dirwa fela For this year Motswako If we can tar and teller I can bite back like a Tarantula Le sejatlhapi se re aparetse Kobo ya bo tsetse, Ba lena senamarala, kobo ya bogosi Le bo eseng mang, ba ipala mabala a nkwe Bo mmankge maitsanape opele dikoma re utlwe x2 Yho! Thath' isgubhu izwa mdala Thath' isgubhu izwa dimama, dimama Thina siyagiya ngengoma And our style just rock like so And our style just nice like so And our style versatile like so Dimama, Thath' isgubhu izwa mdala Ngithi woza nawe, uthath' isgubhu weh ma Isgubhu weh ma Uzowuzwa kuthi la ekhaya sishaya kanjani Oh web ma ma ma man Ngithi woza nawe, uthath' isgubhu weh ma Isgubhu weh ma Uzowuzwa kuthi la ekhaya sishaya kanjani, weh ma x4. You will get 3 free months if you haven't already used an Apple Music free trial. Type song title, artist or lyrics.